Uitreiking Overijsselse VrijwilligersPrijs

Op vrijdagmiddag 7 december vond de uitreiking plaats van de Overijsselse VrijwilligersPrijs. 
Maar liefst 35 nominaties voor organisaties waren binnen gekomen voor in totaal 12 organisaties.
De uitreiking van de prijzen werd gedaan door gedeputeerde van de provincie Overijssel Roy de Witte en door wethouder Ben Beens van de gemeente Rijssen-Holten.

De Overijsselse VrijwilligersPrijs uitgereikt in gemeente Rijssen-Holten

Betrokken verenigingen, onbetaalbare zorg, een groener Overijssel en meer sociale verbinding: vrijwilligers maken het mogelijk. Daarom ontvangen honderd vrijwilligers, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving, ook dit jaar de Overijssel vrijwilligersprijs (OVP). Van 14 november tot 7 december trekken Provinciale Statenleden en gedeputeerde Roy de Witte de provincie in om binnen alle sectoren de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Via www.overijssel.nl/vrijwilligers is de komende weken te volgen waar en aan wie de prijzen zijn uitgereikt. De Overijsselse vrijwilligersprijs is een samenwerking tussen provincie Overijssel, Stimuland, VOSVI en de plaatselijke vrijwilligersorganisaties.


Uitreiking vrijdag 2 december
Ook in 2022 is aan een groot aantal vrijwilligersorganisaties gevraagd om vrijwilligers te kiezen die een extra blijk van waardering verdienen. Van trainer tot mantelzorger en van bestuurder tot groene vrijwilliger. In Gemeente Rijssen-Holten zijn op vrijdag 2 december de Overijsselse Vrijwilligersprijzen uitgereikt door Gedeputeerde Roy de Witte en Ine Nijveld van Staatsbosbeheer. Wethouder Ben Beens en Hannie Nijkamp van ViaVorsa waren ook aanwezig.


Dorcas

Deze organisatie zet zich in voor doelen wereldwijd, denk aan mensen in nood in oorlogsgebied of armoede, maar zeker ook lokaal. Daarnaast kunnen mensen in deze dure tijd voor weinig geld leuke spullen kopen en van de opbrengst worden weer mensen in nood geholpen. Vrijwilligers leren elkaar kennen en maken daar ook vrienden voor het leven. Ze ervaren het als een vriendenclub en een verrijking van hun leven.


Dagvoorziening De Bolder

De organisatie heeft veel waardering voor de vrijwilligers en de cliënten worden met veel zorg en liefde een zinvolle dagbesteding geboden. Als vrijwilliger bij deze organisatie werken geeft een goed gevoel. Ze gaan geweldig met de cliënten om en zijn lief en zorgzaam. De vrijwilliger vindt dit het mooiste werk om te doen; omgaan met ouderen, spelletjes doen en zingen. Bij de Bolder hebben ze een geweldig team die heel lief zijn voor de bewoners én voor de vrijwilligers.


Gehandicapten Sport Vereniging (GSV)

De gehandicapte zwemmers beleven zoveel plezier aan een half uur zwemmen en er wordt getracht hen een zwemdiploma te laten halen. Er worden vrijwilligersavonden georganiseerd en af en toe ontvangen de vrijwilligers een presentje. De club is heel laagdrempelig en voor alle mensen met een beperking, klein of groot, is er plek en aandacht. Als vrijwilliger word je zeer gewaardeerd.


André Baan – Buitengewoon Opsporings Ambtenaar

Als BOA ben je gastheer én handhaver, ben je dienstbaar én corrigerend. André is een zeer kundige BOA die deze beide kanten van zijn vak als geen ander verstaat. Dag en nacht bereikbaar voor een zieke ree of bij natuurbrand. In een samenleving van polarisatie en verharding weet hij altijd de nuance te vinden en bekijkt hij elke situatie van verschillende kanten! De menselijke kant staat bij hem altijd voorop. Hij is een verbinder tussen natuurorganisaties, politie, wildbeheereenheid en vooral de omwonenden van de Sallandse Heuvelrug. Door de intensieve samenwerking met ons team Salland zouden wij haast vergeten dat hij vrijwilliger is.


Onschatbare waarde
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een fijne leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. De druk op vrijwilligers neemt echter steeds meer toe. De organisaties verwachten dat bestaande vrijwilligers door tijdgebrek, ouderdom en veranderende gezinssituaties steeds vaker stoppen, terwijl nieuwe instroom stokt. Dat vraagt maatwerk en transitie binnen vrijwilligerswerk naar een meer flexibele, geprofessionaliseerde en diverse praktijk. Daarom zet provincie Overijssel zich samen met professionals en organisaties actief in voor het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk in Overijssel. Dat doen we niet alleen via de Overijsselse Vrijwilligersprijzen die jaarlijks worden uitgereikt als blijk van waardering. Met bijeenkomsten, opleidingen en trainingen krijgen de vrijwillige bestuurders van verenigingen en organisaties en hun vrijwilligers de kennis en kunde in handen voor bijvoorbeeld het vasthouden en werven van nieuwe vrijwilligers, praktijkervaringen uitwisselen met andere besturen, participatie binnen en buiten verenigingen, maar ook een duurzame en bredere inzet van bijvoorbeeld de multifunctionele accommodaties van waaruit organisaties opereren.

Nog geen account?
Schrijf je binnen 2 minuten in!
Account aanmaken