Zonder vrijwilligers zou het Hospice niet kunnen bestaan!

Hospice de Reggestroom in Rijssen biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een ongeneeslijke aandoening in de laatste fase van hun leven en aan hun naasten. De zorg wordt, als dit mogelijk is, begeleid door de eigen huisarts en de eigen thuiszorg. Is dit niet mogelijk dan wordt er gezocht naar een arts en een thuiszorgorganisatie die past bij de wensen van de gast.

Het grootste gedeelte van de dagelijkse zorg voor de gasten (en hun familie/naasten) wordt echter gedaan door vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou het Hospice niet kunnen bestaan! Wij zijn dus ook altijd op zoek naar mensen die zich geroepen voelen om mensen in hun laatste levensfase te begeleiden. Een zorgachtergrond is niet nodig, alle vrijwilligers worden goed ingewerkt en krijgen een basistraining waar veel aspecten van de palliatieve zorg aan de orde komen. Er zijn 2 betaalde coördinatoren waarvan er altijd 1 bereikbaar is voor de vrijwilligers. Ook ’s nachts en in het weekend.


Naast vrijwilligers in de directe zorg voor gasten en naasten, werken wij ook met kookvrijwilligers, tuinvrijwilligers en vrijwilligers voor huishoudelijke taken.


Via Vorsa is erg belangrijk voor ons omdat zij er voor zorgen dat zich regelmatig nieuwe vrijwilligers melden!

Mocht je belangstelling hebben voor vrijwilligerswerk binnen het Hospice, neem dan contact op met Via Vorsa.

Nog geen account?
Schrijf je binnen 2 minuten in!
Account aanmaken