Trendrapport Vrijwillige Inzet 2021


Een actuele kijk op vrijwillige inzet, nu én in de nabije toekomst

De trends in dit rapport stomen je klaar voor 2021. De bijna 14.000 respondenten van
dit onderzoek en meer dan 140.000 platformdeelnemers (big data analyse) schetsen
een beeld van vrijwillige inzet in Nederland: wat zijn de trends en hoe kun je die
toepassen? Dit onderzoek geeft een actuele kijk op vrijwillige inzet
in Nederland, nu én in de nabije toekomst.