Rol en positie coördinator vrijwillige inzet

Willem-Jan de Gast, voormalig senior adviseur bij Movisie en nu zelfstandig organisatieadviseur, heeft met anderen onderzoek gedaan naar de rol en positie van de coördinator vrijwillige inzet. Daarover is een interessante publicatie verschenen. Naar aanleiding van het onderzoek wordt opgeroepen tot erkenning van het vak Coördinator Vrijwillige Inzet en een duidelijk onderscheid tussen verschillende soorten coördinatoren. Het ontwikkelen van verschillende competentie-profielen is volgens de onderzoekers essentieel om vrijwilligerswerk goed te organiseren en coördinatoren niet te overvragen.

De publicatie

Uit het onderzoek, dat onder bijna 800 deelnemers uitgevoerd werd, komt naar voren dat de gemiddelde coördinator vrijwillige inzet een groot aantal verschillende taken op haar bordje heeft. En tegelijk in veel organisaties met een toenemend aantal (soorten) vrijwilligers te maken heeft. Dat vergt nogal wat competenties en kwaliteiten. De uitkomst van het onderzoek is dat in veel gevallen niet het werken met vrijwilligers het grootste vraagstuk is, maar het organiseren en coördineren van het vrijwilligerswerk als onderdeel van de bedrijfsvoering en het waarborgen van de continuïteit ervan.

Die organisatie en coördinatie van vrijwilligerswerk en borging van de continuïteit vraagt volgens de onderzoekers om verschillende competentieprofielen van de coördinatoren vrijwillige inzet. Onderzoeker Michaëla Merkus: ‘Een strategisch competentieprofiel en een uitvoerend competentieprofiel. De strategische coördinatoren benoemen de meer strategische kwaliteiten en competenties en willen zich daarin verder ontwikkelen en de uitvoerende coördinatoren achten juist de toegepaste kwaliteiten en competenties hoog.’

Door erkenning van het vak coördinator vrijwillige inzet en het ontwikkelen van competentieprofielen is het makkelijker om kwaliteitseisen aan het vak te hangen. Dat kan bijdragen aan de verbetering van het aansturen, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers.

Bekijk de volledige publicatie hier

Daarnaast zijn er drie webinars over dit onderwerp, waarvan wij er elke week één zullen plaatsen. 

Nog geen account?
Schrijf je binnen 2 minuten in!
Account aanmaken